Möten och kommunikationskanaler

Den här veckan har vi haft en del möten för att diskutera avgränsningar mot vårt projekt och även för att påbörja utvecklandet av en sandbox för att testa våra idéer och för att visa upp vid presentationer. Vi har skickat ut den fördjupade studentenkäten och väntar på svar på den. Vår lärarenkät har fått ca 40 svar hittills och en påminnelse skickas ut i dagarna. Vi har funderat mycket kring hur vi ska marknadsföra och presentera våra tankar - denna blogg och vårt twitterkonto är en del av detta - och dessa kanaler kommer förstås att nämnas i den kommunikationsplan som vi kommer att formulera i början av nästa år när vi sätter igång med skrivandet av projektplanen. Imorgon blir det en hel dags arbete med dels funderingar kring ett flödesschema för kursbyggande inom ramen för lärmiljön och dels framtagande av presentationsmaterial som enkelt och konkret visar hur vi tänker oss att en personlig webbmiljö skulle kunna se ut.

Läs gärna utredningen Framtidens nätbaserade lärandemiljöer vid Lunds universitet som slutfördes i augusti i år och som presenterar de idéer som vi nu bygger vidare på.

7 kommentarer:

Martin Sunnerdahl sa...

Först: det här är mina personliga åsikter, ingen annans.
Jag förstår att ni fokuserar på lärmiljöer, men vore det inte mer praktiskt att använda ett portalsystem för ALLA anställda samt studenterna? Ett system som kan rymma såväl intranät, som LMS, som kopplingar till allehanda verktyg.
EHS har ett system under uppbyggnad som teoretiskt skulle kunna fylla en sådan funktion, åtminstone innehållsmässigt. Däremot brister det i mitt tycke i det att det är uppknutet till extern leverantör som bygger det på SharePoint med kraftiga modifieringar. Det låter för mig som det skulle kunna bli ytterligare ett fall av system som inte har full intern kontroll, och som innebär att man knyter upp sig till en leverantör för all framtid.
Nu har jag inte sett Sakai (http://sakaiproject.org) på något djupare plan, som användare eller administratör, men det är iaf ett OpenSource-projekt utvecklat för och av universitet. Det används idag på bl.a. Umeå och SU, men de största installationerna finns på UMich som lägger ut över 7000 kurser per läsår. Det skulle i mitt tycke kunna finnas stora vinster med att har ett OpenSource-system som dels är i bruk på många platser, dels används av svenska universitet.
Jag har ingen aning om systemets LMS-funktionalitet, men det använd iaf som en gemensam plattform för både lärare och studenter.
Sammantaget skulle jag tycka det var önskvärt om man kunde ha ett och samma modulbaserade system för både LMS, studentportal och intranät, inte bygga flera olika system för allt. Jag rekommenderar också att ni tittar på de presentationsfilmer som EHS har tagit fram. Även om jag inte håller med om plattformsvalet tycker jag de har med en MÄNGD intressanta funktioner.

Marita Ljungqvist och Maria Hedberg sa...

Tack för dina kommentarer Martin! I våra tankar är LMS:et - dvs den mer lärarstyrda/systemstyrda miljön - endast en mycket liten komponent. Vi ser framför oss en lärandemiljö/forskarteammiljö som är mycket mer öppen, som integrerar sociala webben och samtidigt är möjlig att skräddarsy av den enskilde användaren oavsett vilken roll man har (lärare, student, forskare, viss administrativ personal) - tänk samlingstjänst. Vi kommer inom kort att lägga upp presentationsmaterial som visar mer konkret hur vi tänker oss detta. Läs gärna utredningen som vi länkar till nedan, som ger en liten vink om bakgrundstankarna.

Stefan sa...

jag vägras kommentera trots att jag har ett och har valt profil=google konto?
Sedan kommer ett "förhandsgranska" i ett fält utan scroll bar. Därför kan jag inte läsa och skriva in kontrollordet och kan inte sända min kommentar. Om en närräv som jag inte får detta att funka, hur förväntas en genomsnittlig LU lärare att göra det?

Stefan sa...

Jo, jag ville alltså säga:
Martin
skriver om EHS stora 3.5 miljoners projekt med Studentportal och LMS i
Sharepoint. Där har Peter Jochumzen lagt upp en ambitiös
diskussionssajt med Sprint, projektplan, demovideos och ett diskussions
Forum. Ett sådant här verktyg, kanske särskilt LMS delen och sociala
webben delen, är ju till för lärarna (och studenterna). Om inte lärarna
ser det som attraktivt att använda det, då riskerar det ju att falla
ganska platt? Vad som är lite oroande är att Jochumzens
diskussionsplats är nästan helt tyst. Själv var jag aktiv i början, när
jag inviterades att se vad som var på G. Men jag drog mig tillbaks till
lurker-nivån, när jag såg att bara jag klöv näbb. Jag jobbar inte på
EHS och berörs inte direkt. Men det måste vara säkert 300 lärare(?) som
skall använda detta system. Varför har de inga synpunkter alls? Det
skulle jag vara djupt bekymrad över. Min slutsats blir att vi måste vara YTTERST noggranna, dels med att verkligen ta reda på vad våra lärare EGENTLIGEN behöver, dels ha system som vi kan rulla ut framgångsrikt, därför att lärarna vill ha och använda det. Själv har jag brottats med dessa frågor visavi LUVIT i 11 år, och jag kan inte riktigt säga att vi är ända framme, trots att ca. 700 lärare är registrerade som användare i LUVIT. Många av verktygen används bara av ett fåtal, trots att de kan kraftigt underlätta lärarens arbete. Men visst, framåt går det likafullt.

Marita Ljungqvist och Maria Hedberg sa...

Hej Stefan,

tack för dina synpunkter. Man kunde bara göra inlägg om man hade googlekonto (Blogger är ju en Googletjänst), men Mia verkar ha fixat detta nu.

Det vi arbetar med är ju inget projekt ännu, och vi har mycket begränsad finansiering, vi har bara fått finansiering att skriva en projektplan. Inom ramen för denna förstudie har vi dock skickat ut en enkät till både lärare och studenter för att få in tankar, synpunkter och erfarenheter. Vi har också redan nu skapat bloggen och andra forum just för att det ska finnas kanaler för detta om/när det blir ett projekt, och för att personer som arbetar med sådana frågor - som du - ska kunna komma med tankar och feedback redan i inledningsskedet.

Vi menar att studenterna trots allt är "kunderna" här och tanken med vårt planerade projekt är att de ska kunna få större möjligheter att bygga upp sin egen lärmiljö i så hög grad som möjligt. Men givetvis är det jätteviktigt att lärarna har fått vara med och komma med synpunkter - vi ser detta som något av det viktigaste med arbetet och det är därför som en mycket stor del av projektet kommer att handla om just förankring, utbildning och workshops. Men som sagt, alla sådana aktiviteter kommer vi att planera under projektplansstadiet som pågår fram till mars, sen får vi ju se om det blir ett projekt av det och isåfall kommer vi att arbeta hårt för att både lärare, studenter och folk vid LU som redan arbetar med den här typen av frågor ska få vara med och tycka och tänka.

Julhälsningar,

Marita

Stefan sa...

Stockholm började sin implementation av SAKAI med att översätta alla termer, knappar och systemtexter till svenska. Dessa fanns spridda på flera olika ställen i open source koden. Det tog ett par månader, och involverade språkvetare. Å andra sidan är den svenska texten den "mest" översatta, ca 98% av "orden" är klara, t ex spanjorerna har bara kommit till ca 60%, trots flera års drift. Samarbetet med Umeå leder ju till att samma svenska översättning kan återanvändas. Detta illustrerar att Open Source inte är det samma som "gratis". Varför man valde Sakai och inte Moodle har jag inte lyckats lista ut.

Stefan sa...

Marita skriver :"Vi menar att studenterna trots allt är "kunderna" ". Jag tror inte någon i grunden har annan uppfattning? Jag har det inte.

Jag tror det är väldigt viktigt att vi tänker igenom vad det är vi vill åstadkomma, för vem och till vilken kostnad och med vilket support- och driftsbehov. Idag lägger LU stora resurser vid i princip tre IT-funktioner för studenternas dagliga arbete: 1. STiL, 2. LUVIT, 3. Alla inst-sidor i OOiS eller motsvarande. Ingen av dessa servicefunktioner finns kvar om de inte ständigt underhålls, förfinas och uppdateras. Eller skrotas. Det måste man ha klart för sig.

Skicka en kommentar

Kommentera gärna!