Första veckan: projektplanering

Enligt beslut den 30 november 2009 har vi fått finansiering för att ta fram en projektplan baserat på vårt projektförslag om en universitetsgemensam personlig webbmiljö. Projektplanen ska vara inlämnad den 15/3 2010. Nu sätter det intensiva men roliga arbetet igång!

Vi har lagt upp en tidsplan för den närmaste tiden. Vi har ägnat ett par heldagar åt planering, möten och enkätskrivande. Vi ska nu försöka samla in så mycket data som möjligt som underlag, bl a genom att skicka ut en studentenkät som följer upp den enkät vi skickade ut till nästan 3000 studenter (nationella och internationella) under senvåren 2009. Vi fick då ungefär 400 svar och av dessa kontaktar vi nu igen ca 150 studenter för en mer djupgående enkät. Vi kommer sedan också att titta på resultatet från studentbarometern - där några frågor som rör detta finns med. I dagarna skickar vi även ut en lärarenkät med frågor som rör erfarenhet av och intresse för digitala verktyg och kursplattformar i undervisningen till lärare som har gått högskolepedagogiska kurser vid CED och andra som på olika sätt visat intresse för nätbaserat lärande. Detta för att vi ska kunna få in lite tankar kring frågor som rör hur lärare och studenter idag använder digitala verktyg och LUs kursplattformar i undervisning/studier och på sin fritid.

Vi kommer i december och januari att samla in synpunkter, idéer och frågeställningar vid möten med olika grupper inom universitetet, t ex pedagogiska utvecklare och fakultetsnära enheter för pedagogiskt stöd och utveckling, avdelningen för Student och Utbildning och LDC och projektledningar för de två pågående projekt vid LU som har flera beröringspunkter med vårt projektförslag: Samordnat IT-stöd och Förnyad webbnärvaro.

Vi ska också arbeta med presentationsmaterial och med att kommunicera via andra kanaler som den här bloggen och Twitter. För skrivande och planering använder vi förstås olika webb-baserade verktyg: Vi planerar och samlar idéer i Googlewave, diskuterar snabbt påkomna tankar på MSN, samskriver dokument, för mötesanteckningar och gör presentationer i Googledocs, håller arbetsmöten via Skype, mindmappar i Mind Meister, och samlar allt material i Drop Box.

1 kommentarer:

Hans sa...

test

Skicka en kommentar

Kommentera gärna!