Workshop för biblioteksnätverket vid LU

Idag har vi vi deltagit i en workshop för personal från biblioteksnätverket vid LU, organiserad av Åsa Forsberg. Dagen behandlade framtidens lärandemiljöer och campus-utvecklingen. De fysiska miljöerna presenterades av Åsa Bergenudd (Byggnadsenheten vid LU) och vi själva talade om den virtuella motsvarigheten. Ett tjugotal personer närvarade och deltog även i den efterföljande diskussionen. Efter de båda workshopspresentationerna fick deltagarna arbeta gruppvis och diskutera vad biblioteken kan göra för att skapa kreativa lärandemiljöer samt hur biblioteken kan tillfredsställa olika användarkategorier med olika behov.Förslag och kreativa ideér från deltagarna rörde bland annat flexibilitet både fysiskt och virtuellt i lärandemiljöerna samt hur man skulle kunna integrera biblioteksresurser i en framtida lärandemiljö. När vi har fått ta del av minnesanteckningarna från workshopen kommer vi att publicera dem på bloggen.

Åsas presentation fick oss också att tänka på en presentation som vi såg vid symposiet Improving Student Learning vid Imperial College i London i september. Då presenterade Betty Collis intressanta erfarenheter från ett projekt som bl a rör s k digital footprints, dvs möjligheten att observera var och hur studenter rör sig i både fysiska och virtuella lärmiljöer. Hennes presentation, som innehåller flera bilder från spännande och innovativa sätt att anpassa den fysiska lärmiljön till nya tankar kring lärande och studenters behov, kan nås här. Projektet iBorrow, som alltså handlar om digital footprints, presenteras närmare här.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna!