.

Marita mottar det pedagogiska prisetSom stolt och glad kollega satt jag med i publiken och förevigade ögonblicket när Marita mottog det välförtjänta pedagogiska priset vid den pampiga professorsinstallationen.

Motiveringen löd:
Marita Ljungqvist har under flera år systematiskt, medvetet och engagerat utvecklat sin undervisning med fokus på studenternas lärande. Hon har provat och utvärderat nya teknologiers möjligheter för att erbjuda undervisning i kinesiska till stora grupper av studenter i världen. Marita har på ett akademiskt sätt dokumenterat sitt arbete, förankrat det i pedagogiska teorier och generöst delat med sig av sina erfarenheter och resultat såväl till kollegor inom universitetet som på nationella och internationella konferenser.

Läs projektplanen!Nu är den föreslagna projektplanen Utveckling och implementering av en universitetsgemensam personlig webbmiljö. En innovativ lösning för kommunikation, interaktion och samverkan inom och över universitetskontexter publicerad på webbplatsen för Lunds universitets projektkontor.

Ladda ner sammanfattning (PDF)
Ta del av hela projektplanen här!

Projektplan inlämnad!

Idag har vi äntligen lämnat in vår färdiga projektplan: Utveckling och implementering av en universitetsgemensam personlig webbmiljö - en innovativ lösning för kommunikation, interaktion och samverkan inom och över universitetskontexter. Fortsättning följer...

Nu tar vi helg!

Idag har vi deltagit i del 3 av seminarieserien om sociala medier vid Lunds universitet. Förra gången lyssnade vi på PM Nilsson, vd för debattsajten Newsmill som pratade om hur universitetet kan använda sig av sociala medier och om huruvida papperstidningen har spelat ut sin roll eller inte. Idag handlade det om nya kanaler för vetenskaplig kommunikation, forskarbloggar. Det var ett mycket intressant seminarium, med inledning av Sara Kjellberg, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap och efterföljande paneldebatt med tre bloggande forskare: Gustav Holmberg, Malin Sandström och Stefan Larsson. Bland annat diskuterades olika anledningar till att börja blogga som forskare och hur man som doktorand kan träna sig i akademiskt skrivande och argumentation genom bloggandet. Det kom också frågor från publiken som rörde t ex hur man ställer sig till att blogga för universitetet och om man ser sin blogg som en "universitetsblogg" eller inte, om hur man kan använda bloggskrivande som ett stöd i lärprocessen för studenter och varför det verkar vara så många män som bloggar vetenskapligt när bloggosfären i övrigt domineras av kvinnor.

Möte med LUCE

Idag hade vi möte med LUCE - Lund University Commissioned Education, som har hand om Lunds universitets uppdragsutbildningar. Man arbetar med olika uppdragsgivare, bl a SIDA, region Skåne och kommuner och internationellt med utbildningar i flera utvecklingsländer via SIDA och med flera toppuniversitet i bl a Kina och Japan. Vi var inbjudna av Deana Ekberg Nannskog som är projektledare på LUCE för att berätta om våra tankar kring nätbaserade miljöer som utgår ifrån studenten som den aktiva och läraren som vägledaren, där studenten medverkar till att bygga upp sin egen lärmiljö och sina kunskaper, i samverkan med andra och med hjälp av olika digitala verktyg och nätbaserade tjänster. Detta är idéer som Deana och flera av hennes kollegor också själva har funderat mycket kring bl a efter att de deltog i den stora elearning-konferensen Online Educa i Berlin i höstas, där just PLE var ett hett ämne. Det var ett mycket intressant möte för oss och vi knöt bra kontakter inför framtiden eftersom LUCE är mycket intresserade av att följa vad som händer med vår projektansökan och av att försöka konkretisera tankarna kring Personal Learning Environments i sina kurser. Lotty Larson och Ebba Ossiannilsson från CED var också inbjudna till mötet för att diskutera e-lärande och visa utvärderingsverktyget VETA .

Möte med Cecilia på UR


I veckan hade jag (Marita) ett givande möte med Cecilia Boreson på Utbildningsradion. Vi träffades i Språk. och litteraturcentrums café och diskuterade bl a UR Access, som innebär att lärosäten i Sverige skriver ett avtal med UR för att få fri tillgång till URs radio- och TV-program. Lunds universitet är ett av 25 lärosäten som har anslutit sig till URs mediaserver. Vi pratade också om iTunesU och om hur UR arbetar mot lärosätena. Eftersom lagring och publicering av media är en viktig komponent för det projekt som vi föreslår var det mycket intressant att få höra om hur UR arbetar för att ge service åt högskolor och universitet och hur man jobbar med upphovsrättsliga frågor. Om allt går som det ska med vår projektansökan kommer vi att planera för fler möten framöver, då vi hittade många intressanta beröringspunkter mellan vårt projekt och URs verksamhet.

Händelserika veckor


De senaste två veckorna har varit händelserika och vi har kommit en bra bit på väg med vårt projektplanerande. Vecka 4 hade vi bland annat möte med Daniel Huledal från Student- och Utbildningsektionen och Daniel Löfgren på LDC (till vänster och höger i bilden), då vi diskuterade beröringspunkter med det projekt som vi föreslår och deras arbete med utveckling av Studentportalen. Det var ett givande möte där vi kunde se många möjligheter till samarbete. Vi deltog också i IT-samordnardagen som anordnades i AF-borgen av projektet Samordnat IT-stöd, där vi bl a kunde ta del av en redogörelse för deras behovskartläggning, som vi framöver kommer att behöva se på lite mer i detalj. I vecka 5, dvs förra veckan, hade vi möte med projektledningen i just Samordnat IT-stöd, projektledningen för projektet Förnyad webbnärvaro, samt Karl Ageberg och John Wedderburn på projektkontoret för att presentera projekten och prata om beröringspunkter och avgränsningar mellan dem. Vi kom överens om att ses igen om tre veckor och att innan dess ha sett över de tre projektens tidsplaner för att bringa mer klarhet i viktiga beslutspunkter där projekten kommer att behöva samverka, om vårt projekt blir verklighet. Vi har också haft flera möten med Hans-Olof Ulmestad som arbetar som teknisk konsult för CED och som har varit till mycket stor hjälp för oss när vi har behövt ett bollplank för våra tankar kring den tekniska utveckling som ingår i projektet. Han deltog också i vårt möte (se bilden, där Hans Olof sitter i mitten) med Niklas och Daniel och har även hjälpt oss med framtagandet av vårt presentationsmaterial, som nu börjar bli färdigt och som vi inom kort kommer att lägga upp på nätet och länka till här i bloggen. Vi fick i fredags tillfälle att presentera och få feedback på vårt projektförslag från några av de personer som han fungerar som mentor för och som t ex arbetar som webbutvecklare och med ledarskapsutveckling inom näringslivet. Annars har de senaste veckorna inneburit mycket skrivande på projektplanen som nu långsamt börjar ta form och vi hoppas kunna ha ett utkast färdigt i slutet av denna veckan.