Läs projektplanen!Nu är den föreslagna projektplanen Utveckling och implementering av en universitetsgemensam personlig webbmiljö. En innovativ lösning för kommunikation, interaktion och samverkan inom och över universitetskontexter publicerad på webbplatsen för Lunds universitets projektkontor.

Ladda ner sammanfattning (PDF)
Ta del av hela projektplanen här!

5 kommentarer:

Ebba.Ossiannilsson sa...

Bra på många sätt. VAd är det absolut unika undrar jag förstås. Hade varit värdefullt om det också bland mycket annat hade kopplats till de Benchmarking projekt som LU deltagit i sedan 2008, där just PLE/PWE vid LU nämnts i var o varannan mening.

IngerE sa...

Jag har skummat igenom projektplanen och det låter helt fantastiskt! Förutom att den inte berör mig.

Vad jag förstår det som så kommer jag som utbildningsadministratör (sysslar en del med ekonomi)/informatör (mycket webb) inte att få del av den nya webbmiljön. Synd!

Jag har längtat efter något sånt här i alla fall sedan 2007 om inte längre. Då skrev jag en krönika i LUM (http://www.lu.se/upload/LUPDF/lum/lum_2007_05.pdf sidan 33), där det ni skriver är något av ett drömscenario.

När kommer turen till oss administratörer?

Martin Sunnerdahl sa...

Det ser bra ut, och har med många viktiga element, men:
jag tycker det är synd att man enbart fokuserar på PWE för studenter. Det hade varit en stor vinst om man hade haft samma system för lärare/forskare och hade med även dem i utredningen. Dels är det enklare för lärarna att kommunicera om de använder sig av samma basinterface, dels är det skönt att kunna ha samma interface om man är BÅDE student och lärare och administratör, dels är det fint progressionsmässigt, då man kanske skiftar från att vara student till att bli doktorand. Jag vet att det inte funnits inom studien, men jag känner att det vore bättre om allt hade omfattats av ett gemensamt grepp: ny webb, PWE och lärmiljö/LMS öht.
Om man ska ha universitetsgemensamt LMS, ett och samma PWE, intranät, CMS osv så måste det vara något som fungerar för alla institutioner/delar. om det blir så att man gör en fåtalslösning kommer det att komplicera för alla involverade, inte minst vad gäller mobiliteten både inom och utom universitetet. Jag vet om att det inte har legat inom er utredning, men jag tycker det är viktigt. Hur ska man kunna få detta att fungera väl med redan befintliga system/under uppbyggnad, såsom EHL/SPRINT...

Marita Ljungqvist och Maria Hedberg sa...

Hej – tack för synpunkter och för att ni är intresserade av projektet! Tanken är att den personliga webbmiljön ska vara en yta för studenter, lärare, forskare och till viss del administratörer. Inger, vi har läst din utmärkta krönika i LUM och förstår dig, kanske har du som utbildningsadministratör viss nytta av miljön även om den inte täcker de administrativa system som du föreslår.

Det som vi tycker är viktigt och unikt är inte bara den tekniska lösningen utan också den support, kursutveckling och stödstruktur som ska hjälpa den enskilde individen att stegvis bygga upp sin miljö så att det är möjligt att utnyttja de nya teknologier och web 2.0-verktyg samt i vissa fall LU-interna tjänster som är relevanta för individen i hans/hennes arbetsuppgifter. Projektet måste naturligtvis vara förankrat i den strategiska planen och ta del av erfarenheter när det gäller kvalitetsarbete, både erfarenheter som gjorts och framtida. Ebba, vi kanske skulle kunna referera och skriva på vår blogg om beröringspunkter när den nya rapporten från Benchmarkingen kommer?

Martin, vi vill och hoppas att det föreslagna projektet blir en del av det utvecklingsarbete som bedrivs på hela LU, där den personliga webbmiljön riktar sig inåt, webbutvecklingen utåt och samordnat IT-stöd för de grundläggande processerna. Vi ser även möjligheter att dra nytta av utveckling av både student- och läraradministrativa tjänster i system som t ex EHL och studentportalen.

Stefan sa...

Martin Sunnerdahl skriver: "Om man ska ha universitetsgemensamt LMS, ett och samma PWE, intranät, CMS osv så måste det vara något som fungerar för alla institutioner/delar."

Jo, det hade ju varit kalas. Men frågan är om det är realistiskt? Sedan 1995 är min erfarenhet att LTH ofta vill ha annat än resten av LU (ex = e-Val versus CEQ, egna e-post serier versus STiL). Juridik vill inte vara med om mycket av det som resten av LU vill använda. SOL vill ha ett annat LMS än LUVIT. För att bara ta några exempel som seglar upp i minnet.

Så, kanske skall man sätta målet lite lägre: att erbjuda bra system, som många vill använda och finner effektiva, om än inte alla vid LU?

/Stefan Persson

Skicka en kommentar

Kommentera gärna!