Marita mottar det pedagogiska prisetSom stolt och glad kollega satt jag med i publiken och förevigade ögonblicket när Marita mottog det välförtjänta pedagogiska priset vid den pampiga professorsinstallationen.

Motiveringen löd:
Marita Ljungqvist har under flera år systematiskt, medvetet och engagerat utvecklat sin undervisning med fokus på studenternas lärande. Hon har provat och utvärderat nya teknologiers möjligheter för att erbjuda undervisning i kinesiska till stora grupper av studenter i världen. Marita har på ett akademiskt sätt dokumenterat sitt arbete, förankrat det i pedagogiska teorier och generöst delat med sig av sina erfarenheter och resultat såväl till kollegor inom universitetet som på nationella och internationella konferenser.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna!