Händelserika veckor


De senaste två veckorna har varit händelserika och vi har kommit en bra bit på väg med vårt projektplanerande. Vecka 4 hade vi bland annat möte med Daniel Huledal från Student- och Utbildningsektionen och Daniel Löfgren på LDC (till vänster och höger i bilden), då vi diskuterade beröringspunkter med det projekt som vi föreslår och deras arbete med utveckling av Studentportalen. Det var ett givande möte där vi kunde se många möjligheter till samarbete. Vi deltog också i IT-samordnardagen som anordnades i AF-borgen av projektet Samordnat IT-stöd, där vi bl a kunde ta del av en redogörelse för deras behovskartläggning, som vi framöver kommer att behöva se på lite mer i detalj. I vecka 5, dvs förra veckan, hade vi möte med projektledningen i just Samordnat IT-stöd, projektledningen för projektet Förnyad webbnärvaro, samt Karl Ageberg och John Wedderburn på projektkontoret för att presentera projekten och prata om beröringspunkter och avgränsningar mellan dem. Vi kom överens om att ses igen om tre veckor och att innan dess ha sett över de tre projektens tidsplaner för att bringa mer klarhet i viktiga beslutspunkter där projekten kommer att behöva samverka, om vårt projekt blir verklighet. Vi har också haft flera möten med Hans-Olof Ulmestad som arbetar som teknisk konsult för CED och som har varit till mycket stor hjälp för oss när vi har behövt ett bollplank för våra tankar kring den tekniska utveckling som ingår i projektet. Han deltog också i vårt möte (se bilden, där Hans Olof sitter i mitten) med Niklas och Daniel och har även hjälpt oss med framtagandet av vårt presentationsmaterial, som nu börjar bli färdigt och som vi inom kort kommer att lägga upp på nätet och länka till här i bloggen. Vi fick i fredags tillfälle att presentera och få feedback på vårt projektförslag från några av de personer som han fungerar som mentor för och som t ex arbetar som webbutvecklare och med ledarskapsutveckling inom näringslivet. Annars har de senaste veckorna inneburit mycket skrivande på projektplanen som nu långsamt börjar ta form och vi hoppas kunna ha ett utkast färdigt i slutet av denna veckan.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna!