Möte med LUCE

Idag hade vi möte med LUCE - Lund University Commissioned Education, som har hand om Lunds universitets uppdragsutbildningar. Man arbetar med olika uppdragsgivare, bl a SIDA, region Skåne och kommuner och internationellt med utbildningar i flera utvecklingsländer via SIDA och med flera toppuniversitet i bl a Kina och Japan. Vi var inbjudna av Deana Ekberg Nannskog som är projektledare på LUCE för att berätta om våra tankar kring nätbaserade miljöer som utgår ifrån studenten som den aktiva och läraren som vägledaren, där studenten medverkar till att bygga upp sin egen lärmiljö och sina kunskaper, i samverkan med andra och med hjälp av olika digitala verktyg och nätbaserade tjänster. Detta är idéer som Deana och flera av hennes kollegor också själva har funderat mycket kring bl a efter att de deltog i den stora elearning-konferensen Online Educa i Berlin i höstas, där just PLE var ett hett ämne. Det var ett mycket intressant möte för oss och vi knöt bra kontakter inför framtiden eftersom LUCE är mycket intresserade av att följa vad som händer med vår projektansökan och av att försöka konkretisera tankarna kring Personal Learning Environments i sina kurser. Lotty Larson och Ebba Ossiannilsson från CED var också inbjudna till mötet för att diskutera e-lärande och visa utvärderingsverktyget VETA .

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna!